PDI: 1. DEFENSA JURÍDICA DEL CONTRIBUENT EN LES PRINCIPALS OPERACIONS I NEGOCIS JURÍDICS.