PDI: 2. DEFENSA JURÍDICA DEL CONTRIBUENT EN ELS PRINCIPALS PROCEDIMENTS I RECURSOS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA.