PDI: UNITAT 8.Estructura dels sistemes d'automatització i telecontrol de les xarxes de reg