PDI: El creixement vegetatiu de les espècies fruiteres.