PDI: Desenrotllament de la pràctica vitivinícola en tots els seus vessants.