PDI: Exposició i defensa del Treball Fi de Màster.