PDI: Fonaments de la digestió anaeròbia i factors controlantes del procés