PDI: Aspectes cinètics del procés de digestió anaeròbia