PDI: MESURES EXTRAORDINÀRIES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA.