PDI: Direcció de la producció i de les operacions agroalimentàries