PDI: Antropologia Social i mon actual. Objecte, objectes d'estudi i praxis antropològiques.