PDI: La Cultura, concepte fonamental teòric i pràctic de l'Antropologia Social.