PDI: Perspectiva antropològica de les diferencies, altretats i alteritats culturals.