PDI: Els processos socials i culturals de significació