PDI: Operacions avançades amb el software d'edició no lineal.