PDI: Maneres de la realització multicàmera televisiva