PDI: UNITAT DIDACTIC 1 :COMPONENT SYSTEM UNITAT DIDÀCTICA 1.SISTEMES D'UN COMPONENT.