PDI: Introducció i transformació de grups funcionals