PDI: UNITAT 1 GENERALITATS SOBRE LA RADIOLOGIA D'URGÈNCIES (Dr. Arenas)