PDI: Lesions per agents físics externs II: exposició al fred