PDI: Procediments mínimament invasius realitzats sense anestèsia (2).