PDI: TEMA 1 DISSENY I VALIDACIÓ DE QÜESTIONARIS I ESCALES PER A AVALUAR QUALITAT PERCEBUDA O PERCEPCIÓ DE SEGURETAT CLÍNICA