PDI: TEMA 3 EL SISTEMA LLIGEN I LA SEUA APLICACIÓ EN EL SECTOR SANITARI