PDI: TEMA 6 CRITERIS PER A la CLASSIFICACIÓ I PRIORITZACIÓ DE PACIENTS CRÒNICS