PDI: UNITAT 1. El procés d'investigació científica