PDI: Conseqüències psicològiques de la victimització . Victimització per actes violents