PDI: La dicció, la veu, el ritme i la respiració abdominal