PDI: Activitats d'observació i intervenció proposades en els centres de practicum.