PDI: ESTRATÈGIES DE DIVERSIFICACIÓ I REESTRUCTURACIÓ