PDI: UD. 1 INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES D'ENERGIA FOTOVOLTAICS I ELS SEUS FONAMENTS.