PDI: UD. 3 ASPECTES NORMATIUS I REGLAMENTACIÓ APLICABLE A INSTAL·LACIONS SOLARES FOTOVOLTAIQUES