PDI: DESENROTLLAMENT SOCIAL EN L'ADOLESCÈNCIA: LES RELACIONS CANVIANTS AMB FAMÍLIA I ELS MATEIXOS