PDI: PROBLEMES DE COMPORTAMENT EN L'ADOLESCÈNCIA: CARACTERÍSTIQUES, FACTORS DE RISC I CONSEQÜÈNCIES