PDI: Unitat didáctica 4. Elements didàctics del procés d'ensenyança-aprenentatge