Nosaltres: TEORIA I PRÀCTICA DE LA INTERPRETACIÓ JURÍDICA