Nosaltres: PROBLEMÀTICA AMBIENTAL DELS INCENDIS FORESTALS