Nosaltres: FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II