Nosaltres: FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES V