Nosaltres: FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I