Nosaltres: ANÀLISI ESTADÍSTICA DE SÈRIES ECONÒMIQUES