Nosaltres: TEORIA I PRÀCTICA DE L'EDICIÓ I MUNTATGE