Nosaltres: HISTÒRIA DEL SISTEMA LEGAL DE LA SEGURITAT