Nosaltres: FONAMENTS D'ELECTRÒNICA APLICADA A LA GESTIÓ DE RECURSOS HÍDRICS I ENERGÈTICS