Nosaltres: FONAMENTS DE SIG I TELEDETECCIÓ COM A EINES DE GESTIÓ