Nosaltres: ANÀLISI ECONÒMIC, VALORACIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTES DE SISTEMES AUTOMÀTICS PER A LA GESTIÓ DE R