Nosaltres: INTERACCIONS EN ORGANISMES D'AMBIENTS MEDITERRANIS