Nosaltres: MÈTODES ANALÍTICS I MOLECULARS AMBIENTALS