Nosaltres: DIRECCIÓ D'OPERACIONS, INNOVACIÓ I QUALITAT