Nosaltres: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ CRIMINOLÒGICA