Nosaltres: FONAMENTS PRÀCTICS D'ANTROPOLOGIA SOCIAL